Luoman digitalisoi myyntinsä kansainvälisella verkkokauppatoiminnalla

Luoman Oy valmistaa vuosittain noin 90 000 kevyttä hirsirakennusta, kuten vajoja, varastoja, autotalleja ja leikkimökkejä. Tärkein raaka-aine on suomalainen puu ja suurin osa tuotteista menee vientiin.

Luoman halusi suoran kontaktin kuluttajaan. Tähän asti lähes kaikki tuotteet on myyty rautakauppaketjujen kautta. Digitalisaatio on mahdollistanut kontaktin suoraan asiakkaaseen. Keväällä 2016 avasimme Luomanin kanssa verkkokaupat Ranskaan ja Suomeen. Syksyllä aukesi Ruotsin verkkokauppa ja nyt myös tanskalaiset ovat päässeet mökkikaupoille. Muut maat seuraavat perässä.

Customer Journey Map

Mikä vaikuttaa ranskalaisen perheen ostopäätökseen? Mikä on hänelle tärkeää ja poikkeaako se suomalaisen mökkiasukkaan toiveista?

City Dev Labs aloitti projektin tunnistamalla tärkeimmät asiakasryhmät ja kuvasimme kunkin päätöksentekoprosessin. Työkaluna meillä oli Customer Journey Mapping (suomeksi asiakaspolku). Työkalun avulla on helppo tunnistaa mitkä ovat palvelun kriittisiä kohtia ja missä palvelua pitää vielä kehittää. Tässä vaiheessa työ on palvelumuotoilua, eikä tekniikan anneta ohjata suunnittelua.

Jokaisen maan verkkokaupalla omat erityispiirteensä

Seuraavana kohdemaana oli kotimarkkina Suomi. Suomen verkkokaupassa oli omat erityispiirteensä, jotka kuvattiin ennen teknistä toteutusta. Pääosin pystyimme hyödyntämään samaa alustaa.

Suomen ja Ranskan välillä on eroja paitsi rakennusmääräyksissä myös ostokäyttäytymisissä. Nämä erot oli helppo ottaa huomioon, kun asiakasryhmät oli tunnistettu ja heistä oli tehty kustakin oma Customer Journey Map.

Markkinointi on luonnollisesti maakohtaista. Suuri osa markkinoinnista tapahtuu digitaalisissa medioissa, joten myös eri maiden sivujen optimointi pitää tehdä kullekin kielialueelle erikseen.

Toiminnan kehittäminen ja brändin luominen

Private label on arkipäivää myös piharakennusmarkkinoilla. Luomanilla on kilpailuetua raaka-aineissa ja lukuisissa innovaatioissa. Uuden toimintamallin myötä Luoman Puutuotteella on suora keskusteluyhteys kuluttajien kanssa.

Nyt Luoman pystyy tarjoamaan uusia palveluja, kuten kotiinkuljetuksen, oheistuotteiden myynnin ja suoran asiakastuen. Analysoimme jatkuvasti tuloksia ja voimme nopeasti reagoida uusiin tarpeisiin ja asiakkaiden esittämiin toiveisiin. Luomanin oma brändinimi on Lillevilla.

Share
Tweet
Share